Hur går en rörinspektion till?

Ipek Rovion vagnsystem

Rörinspektion

En rörinspektion är ett sätt att undersöka hur avlopp och dagvattenledningar ser ut från insidan. Utan rätt utrustning är det svårt, för att inte säga omöjligt att få reda på om det finns skador eller stopp och vad orsaken är. Inspektionen ger viktig information om behov av renoveringar eller för underhållsplaner.

I äldre byggnader är avloppsledningarna ofta av gjutjärn, som nu – efter många års användning – får hål och sprickor.

Avloppsledningar för dagvatten i marken är utsatta för ständigt slitage som påverkar många. Att man har återkommande problem är en bra indikation på att en inspektion behöver genomföras.

Hur går en rörinspektion till?

Vid en inspektion av ledningar skickar man ner rörålskameror eller robotar som filmar och kör framåt i ledningen. De styrs från utsidan, till exempel från en filmbuss, där man med hjälp av en  detaljerade kameror kan se vad felet är och vart det sitter. Vanliga fel är:

  • Sprickor
  • Fettansamlingar
  • Olika typer av material som orsakar stopp som inte ska finnas i avloppet exempelvis våtservetter
  • Rötter som tagit sig in

När roboten kört igenom rörledningen får man ut ett protokoll där man konstaterar vad som är fel och vart felet sitter. Informationen man får ut underlättar för dig som ska ta beslut om renovering eller underhåll.

För fastigheter är dert viktigt att den som gör inspektionen precis som med markfilmning lämnar ett protokoll så att allt dokumenteras på ett ordnat sätt . Detta för att det inte ska råda några tveksamheter vad som behöver åtgärdas och inte. För fastigheter finns STVF standarden T25 som behöver följas så att protokollet blir så detaljerat som möjligt så att rätt åtgärder kan vidtas,

Vretmaskins utrustning för rörinspekion är modern och intelligent:

Behöver ni utrustning för rörinspektion? Kontakta oss så hjälper vi er!