Jordraket -Grundomat

Vi på Vretmaskin tycker att Grundomaten är marknadens bästa jordraket för dig som vill ha perfekt rörinstallation. Det är en tryckluftsdriven jordraket som används för att schaktfritt dra in exempelvis PE-, PVC- och stålrör upp till 180 mm för fiber, el, tele, kabel-TV, och gas. En jordraket används framför allt under gator, järnvägar, trädgårdar och övriga markområden där det är önskvärt med minimal störning. En Grundomat är ett ypperligt komplement till en grävskopa.

Grundomat Jordraket – Originalet Made in Germany

På senare tid har det dykt upp många kopior av Grundomaten, med tveksam kvalitet och design. Det gäller även reservdelsförsäljning. En äkta Grundomat känner du igen på att den är gjort helt i stål invändigt, har 2-takts-huvud och går att reparera utan att den måste skrotas. Äkta reservdelar och service hittar du hos Vretmaskins verkstäder. Kör det ihop sig kan vi ofta låna ut en maskin till våra kunder.

Gör en schaktfri rörläggning med en Grundomat

När man ska göra en schaktfri rörläggning med en Grundomat är steg ett att schakta en startgrop och en målgrop, där sedan siktstaven placeras. I startgropen står operatören med en siktram och måttar maskinen mot siktstaven genom ett så kallat grundoscope, en kikare. När maskinen är inriktad mot målet släpper man på luften och maskinen börjar arbeta. Under körning fungerar det unika slaghuvudet i princip som en slagmejsel och slår sig igenom stenar och andra hinder. Tack vare detta får man en mycket god riktningsstabilitet. Sakta dras röret med in i jorden av maskinen.

Jordraket Grundomat

GRUNDOMAT jordraket – De pneumatiskt drivna Jordraketerna har varit synonyma med exakta underjordiska rörinstallationer och representativa för den dikeslösa jordraketen.

När GRUNDOMAT körs framåt förflyttas jorden in i den omgivande jorden och komprimeras. Detta skapar en ledningskanal i vilken korta rör med släta muffar, som inte sticker ut på utsidan, långa rör upp till OD 180 av plast eller kablar dras in omedelbart eller senare över längder på upp till 25 m. 2-taktsmetoden garanterar GRUNDOMATs riktningsnoggrannhet. Dessutom kan markförskjutningshammaren användas horisontellt och vertikalt för ytterligare tillämpningar.

 

UPPTÄCK GRUNDOMATEN

 

jordraket

01.Kronat eller trappat huvud med tvåtaktsmetod
02.Koncentration av slagenergi i tryckriktningen
03.Ingen främre maskintätning
04.Slitage- och underhållsvänligt hölje
05.Lättavläst slitageindikator
06.Olika monteringsalternativ för en mängd olika applikationer

 

Olika huvuden

Kronhuvud

Våra användare uppskattar det kronformade huvudet särskilt för lösa, steniga och tätt packade jordar, tack vare dess aggressivitet och enorma penetrationskraft i hårda markförhållanden. Erfarna yrkesmän säger: ”Det här huvudet låter sig inte distraheras av någonting på sin väg mot målet.”

KronhuvudVåra användare uppskattar det kronformade huvudet särskilt för lösa, steniga och tätt packade jordar, tack vare dess aggressivitet och enorma penetrationskraft i hårda markförhållanden. Erfarna yrkesmän säger: ”Det här huvudet låter sig inte distraheras av någonting på sin väg mot målet.”