Wincan Web Molntjänst för rörinspektion

Img wincan web

Wincan Web – Molntjänst för rörinspektion

Wincan Web – Molntjänst för rörinspektionsdata

WinCan Web är molntjänst för lagring och redigering av rörinspektionsdata i molnet . I Wincan web kan användarna skapa projekt, släppa media direkt på webben och sedan omedelbart logga in och se observationer från vilken internetansluten enhet som helst. Användarna kan även gradera eller omgradera ett projekt eller skriva ut och skicka detaljerade rapporter. Dessa förändringar öppnar upp för nya arbetsflöden för ledningsägare, så att de kan prioritera snabbhet och effektivitet.

Med den nya mediahanteraren i WinCan Web kan användare dra och släppa inspektionsmaterial direkt till molnet. Operatörer kan ta med flera videor för bedömning tillbaka på kontoret. På samma sätt möjliggör WinCan Web arbetsflöden för inspektioner på plats, där användarna kan skapa nya projekt eller observationer medan de granskar filmer direkt från filmbussen.  Lösningen kan också kopplas till Wincan AI  vilket skapar en sömlös övergång från praktisk inspektion till ett automatiserat arbetsflöde.

Förbättrade molnbaserade redigeringsfunktioner för effektivare rörinspektioner

Precis som WinCan VX ger WinCan Web användarna flexibiliteten att skapa och redigera rörinspektionsdata när, var och hur de vill. Genom att skapa observationer direkt på en surfplatta eller smartphone kan operatörerna arbeta mer effektivt. De kan samla in, inspektera och koda en sektion i taget, ladda upp inspektionsmaterial till molnen för att sedan arbeta vidare på  kontoret, eller skicka ett färdigt projekt till beställaren för en fullständig projektbedömning.

Funktioner för färgkodning ger mer robusta och tydliga rapporter och bättre rörinspektioner

WinCan Web introducerar funktioner för poängsättning och rapportskapande i WinCan Web.Rörinspektörer kan enkelt köra rapporter med viktiga data, foton och till och med ritningar. Dessutom gör funktionen för poängsättning och rescoring i Wincan WEB det möjligt för operatörer att färgkoda rörförhållanden och inkludera detaljerna för dessa poäng i en tryckt rapport. Detta skapar inte bara mer omfattande data, utan bidrar också till att säkerställa att leveranserna är djupgående och ger slutanvändaren användbara insikter.

Säkerhet och trygghet -både i tjänsten och hos Vretmaskin

Wincan WEB är certifierat enligt de tuffa kraven för datasäkerhet  i ISO 27000 vilket gör att du som kund kan vara säker på att en oberoende part granskat lösningen och säkerheten så du har en säker och trygg lösning.I dagens förändrade säkerhetsläge är säkerheten och tryggheten med vad som händer med din data en viktigt faktor när du väljer lösning för molnlagring. När du väljer Vretmaskin som partner som är  certifierad enligt ISO 9001, 140001 och 450001 är du säker på att både lösningen och den partner du väljer granskas och godkänts av en extern certifierad organisation.

Vill du se själv hur det ser ut kan du klicka nedan på ett projekt vi gjort för Brunnsinspektion

https://web.wincan.com/#/app/guest-project/20220826Brunnsdemocleverscan-yt8lw7/main

Offertförfrågan
YouTube video

Relaterade produkter

    Offertförfrågan

    Produkt