Permanet läcksökning i rörnät

Permanet läcksökning i rörnät

Kombinerar högpresterande hyrdrofonsensor och mångsidig telemetri datateknik för att skapa ett kontinuerligt övervakningssystem för känsliga rörledningar.

Permanet läcksökning i rörnät

Permanet läcksökning i rörnät

Permanet läcksökning i rörnät

Fjärrprogrammering och ändring av alla parametrar via distans

PermaNet är en läcksökningslogger som övervakar kontinuerligt brus och larmar automatiskt när profil- eller tröskelalarmnivåer uppnås. Systemet fungerar tillsammans med Google Maps för att tillhandahålla en lägesbild på skärmen. vilket gör att läcksökare snabbt kan reagera på problemområdena och få dem under kontroll effektivt.

Tryggt och säkert kompatibelt med  kraven i NIS2

Permanet läcksökning i rörnät konfigurerar du enkelt i Permanet Web , online-plattformen för visning och analys av data, kombinerat med google maps , GIS-gränssnitt och fullständiga ljud- och korrelationsmöjligheter. Dricksvatten omfattas av kraven i NIS2 på Cybersäkerhet, läs mer hos MSB  eller hos SKR .Det gör att ni som ledningsägare  behöver ställa krav på att era tjänsteleverantörers cybersäkerhetsarbete. HWM-online är certifierat enligt de tuffa kraven för datasäkerhet  i ISO 27000.  Det gör att du kan vara säker på att HWM-online klarar de kvar som ställs på dig som ledningsägare . Väljer du icke certifierad lösning som inte uppfyller kraven i NIS2 risker du både böter upp till 10 miljoner kroner samt att eventuellt röja hemlig information till främmande makt.

Permalog-algoritmen

När den väl har har placerats ut beräknas läckagedata med hjälp av den beprövade Permalog-algoritmen, där all information överförs via mobiltelemetri till låg kostnad. Detta tar bort kravet på dyra webbplatsbesök och ”drive by” datahämtning.
Permanet läcksökning i rörnät överför data via ett inbyggt modem med 4G, LTE-M (Cat-1)/NBIoT

När förekomsten av en läcka har identifierats kan sekundära åtgärder användas för att kontrollera och ta bort ”falska positiva” samt lokalisera läckageposition via Permnet Web gränsnittet.

All data som skapas i systemet ägs av kunden och är tillgänglig utan extra kostnader.

Behöver du övervaka större ledningar rekommenderar vi  PERMANET TM GPS MATARLEDNING

Logger utan antenn

H = 86mm, W = 115mm, D = 114mm

LNS

H = 110mm, W = 85mm, D = 72mm 17216

Offertförfrågan
YouTube video
 • Högpresterande hydrofoner för långdistansläckageigenkänning på ledningar med stor diameter
 • Möjligheter att mäta oftare för att skapa ljudprofil och profillarm för exakta omedelbara läckagealar
 • Kontinuerlig (ner till 15 min) mätning för läcksökning och larm
 • Sekundär validering
 • Läckstorleken kan bestämmas genom att matcha dagliga larm med flödesdata för att möjliggöra läckagevarningar
 • Enkel fjärrkonfiguration via gprs
 • Visning via molnet
 • Problemzoner togs snabbt och effektivt under kontroll
 • Externa antenner för att förbättra signalstyrkan
 • Fullt förseglad och nedsänkbar, ip68
 • Designad med senaste mobilteknologi för att maximera uppkopplingstid och minimera kostnader

Sekundär validering

När läckage har upptäckts kan sekundära åtgärder användas för att kontrollera och ta bort ”falska positiva” och lokalisera läckagepositionen.

Korrelation – Ljudfiler används för att korrelera på distans för att validera att en läcka är närvarande.
Aqualog – fjärråtkomst av Aqualogs detaljerade ljudgrafik, tydligt visar att det finns en läcka
Ljud – För operatörer som föredrar att ”höra” sina läckor överförs ljudfiler till internet.

Kommuner kan välja att använda vår omtyckta internetbaserade programvara för läcksökning. I dagsläget har 200 000 installationer gjorts. PermaNet+ kan dela information med de flesta GIS-system som exempelvis VA-banken eller Geosecma.

  Offertförfrågan

  Produkt