Rörinspektion

Ipek Rovion HD Vagnsystem för rörinspektion

Hållbarhet i fokus

Stora delar av Sverige lider idag av åldrande rörnät som läcker. Kostnaderna för att rena och distribuera vatten är höga och kräver stora mängder koldioxid. Vårt bidrag till ett mer hållbart perspektiv är effektiva redskap för läckagekontroll. Resultatet är att debiteringsgraden för vatten kan öka då läckor som bekant är renat vatten som inte kan debiteras. Desto lägre volymer vatten som måste renas, desto mindre resurser behövs och klimatet sparas. Detta innebär både en ekonomisk fördel och en vinst för miljön.