Expert

Expert

 • Rapporter
 • Databas T25:2012 och P93
 • Alla språk och standarder
 • Ritningsfunktion
 • PhotoAssistant
 • Göra inspektioner
 • Skriva ut protokoll
 • Inspelning i videoformatet MPEG 1
 • Inspelning i videoformatet MPEG 2 och 4
 • Profilmätning
 • Sprickmätning med tvåpunktslaser
 • Punktdeformationsmätning med tvåpunktslaser 
 • Datavalidering
 • Satellitinspektion
 • Brunnsinspektion
 • Rapportgenerator
 • WinCan 3D

Tilläggsmoduler:

WinCan VX Web - publicering av data och video i molnet. Finns i paketen Small 25 GB, Medium 500 GB och Large 3 TB

WinCan LaserScan - när du ska använda ringlaser för att ovalitetsmäta rör

Expert

Kontakt
*) Obligatoriska fält