Wincan Web Molntjänst för dokumentation av rörinspektion

Wincan Web Molntjänst för dokumentation av rörinspektion
Wincan web molntjänst för dokumentation av rörinspektion

Wincan Web Molntjänst för dokumentation av rörinspektion

Wincan Web Molntjänst för dokumentation av rörinspektion

WinCan Web är en molntjänst för redovisning och dokumentation av rörinspektion. I Wincan web kan användarna skapa projekt, släppa media direkt på webben och sedan omedelbart logga in och se observationer från vilken internetansluten enhet som helst. Användarna kan även gradera eller omgradera ett projekt eller skriva ut och skicka detaljerade rapporter. Dessa förändringar öppnar upp för nya arbetsflöden för ledningsägare, så att de kan prioritera snabbhet och effektivitet.

Dra och släpp

Med den nya mediahanteraren i WinCan Web kan användare dra och släppa inspektionsmaterial direkt till molnet. Operatörer kan ta med flera videor för bedömning tillbaka på kontoret. På samma sätt möjliggör WinCan Web arbetsflöden för inspektioner på plats, där användarna kan skapa nya projekt eller observationer medan de granskar filmer direkt från filmbussen.  Lösningen kan också kopplas till Wincan AI  vilket skapar en sömlös övergång från praktisk inspektion till ett automatiserat arbetsflöde.

Wincan web molntjänst för dokumentation av rörinspektion

Säkerhet och trygghet NIS2 kompatibelt

EU har skärpt kraven och nu omfattas IT-tjänster för avloppsvatten av NIS2 , läs mer hos MSB  eller hos SKR .Det gör att ni som ledningsägare eller leverantör till en ledningsägare behöver ställa krav på att era tjänsteleverantörers cybersäkerhetsarbete. Wincan WEB är certifierat enligt de tuffa kraven för datasäkerhet  i ISO 27000.  Det gör att du kan vara säker på att Wincan WEB klarar de kvar som ställs på dig som ledningsägare eller på dig som leverantör av rörinspektionsdata till en ledningsägare. Väljer du icke certifierad lösning som inte uppfyller kraven i NIS2 risker du både böter upp till 10 miljoner kroner samt att eventuellt röja hemlig information till främmande makt.

När du väljer Vretmaskin som partner som är  certifierad enligt ISO 9001, 140001 och 45 001 är du säker på att både lösningen och den partner du väljer granskas och godkänts av en extern certifierad organisation.

Förbättrade molnbaserade redigeringsfunktioner för effektivare rörinspektioner

Precis som WinCan VX ger WinCan Web användarna flexibiliteten att skapa och redigera rörinspektionsdata när, var och hur de vill. Genom att skapa observationer direkt på en surfplatta eller smartphone kan operatörerna arbeta mer effektivt. De kan samla in, inspektera och koda en sektion i taget, ladda upp inspektionsmaterial till molnen för att sedan arbeta vidare på  kontoret, eller skicka ett färdigt projekt till beställaren för en fullständig projektbedömning.

Https www. Cleaner. Com uploads images wincan web

Funktioner för färgkodning ger mer robusta och tydliga rapporter och bättre rörinspektioner

Wincan web molntjänst för dokumentation av rörinspektion

WinCan Web molntjänst för rörinspektion introducerar funktioner för poängsättning och rapportskapande i WinCan Web.Rörinspektörer kan enkelt köra rapporter med viktiga data, foton och till och med ritningar. Dessutom gör funktionen för poängsättning och rescoring i Wincan WEB det möjligt för operatörer att färgkoda rörförhållanden och inkludera detaljerna för dessa poäng i en tryckt rapport. Detta skapar inte bara mer omfattande data, utan bidrar också till att säkerställa att leveranserna är djupgående och ger slutanvändaren användbara insikter.

Vill du se själv hur det ser ut kan du klicka nedan på ett projekt vi gjort för Brunnsinspektion

https://web.wincan.com/#/app/guest-project/20220826Brunnsdemocleverscan-yt8lw7/main

För mer information om Wincan VX olika paket

Offertförfrågan
YouTube video

Relaterade produkter

    Offertförfrågan

    Produkt