Permanet Web läcksökning

internetbaserad läcksökning
Internetbaserad läcksökning

Permanet Web läcksökning

Permanet Web läcksökning

PermaNET Web internetbaserad läcksökning är vår specialbyggda digitala plattform för visning och analys av läckagedata som samlas in av PermaNET- och PCorr+-enheter. PermaNET Web är tillgänglig på alla internetanslutna enheter och är en säker och lättanvänd plattform som stöder evidensbaserat beslutsfattande.

FUNKTIONER

PermaNET Web internetbaserad läcksökning har en mängd avancerade funktioner som hjälper användarna att analysera och tolka sina data på ett effektivt sätt, bland annat :

Identifiering  av störljud

Identifiering av störljud – Identifiering av störljud är en funktion som använder AI-teknik och komplexa algoritmer för att identifiera och kategorisera störljud i inspelningar av läckage. Genom att identifiera förekomsten av och nivån på störljud kan läcksökaren snabbare identifiera ”falskt positiva” larm och minska onödig analystid och onödiga platsbesök, vilket sparar tid, pengar och vatten.

Tröskelvärdesmodellering

Tröskelvärdesmodellering – Tröskelvärdesmodellering är en funktion som har utvecklats för att hjälpa läcksökare att identifiera läckor som kan vara mycket svårare att hitta med nuvarande tröskelvärdesinställningar. Användare kan justera tröskelvärdena för PermaNET för att visualisera deras status vid det alternativa tröskelvärdet, vilket hjälper till att identifiera tystare läckor.

Instrumentpanel

Instrumentpanel för nya läckor – PermaNET Web innehåller en instrumentpanel för nya läckor som ger en uppdaterad lista över PermaNET-loggrar i användarnätverket som för närvarande är i läckageläge, liksom loggrar som har gått i larm under de senaste 24, 48 och 72 timmarna. Instrumentpanelen Nya läckor samlar in de nyckeldata som krävs för att prioritera både läcksökning och reparationsplanering, och visar allt på ett överskådligt sätt.

Tryggt och säkert följer kraven i NIS2

Dricksvatten omfattas av kraven i NIS2 på Cybersäkerhet, läs mer hos MSB  eller hos SKR .Det gör att ni som ledningsägare  behöver ställa krav på att era tjänsteleverantörers cybersäkerhetsarbete. HWM-online är certifierat enligt de tuffa kraven för datasäkerhet  i ISO 27000.  Det gör att du kan vara säker på att HWM-online klarar de kvar som ställs på dig som ledningsägare . Väljer du icke certifierad lösning som inte uppfyller kraven i NIS2 risker du både böter upp till 10 miljoner kroner samt att eventuellt röja hemlig information till främmande makt.

När du väljer Vretmaskin som partner som är  certifierad enligt ISO 9001, 140001 och 45 001 är du säker på att både lösningen och den partner du väljer granskas och godkänts av en extern certifierad organisation.

 

 • Tvåvägskommunikation: lokala och fjärrstyrda parameterinställningar
 • Automatisk bearbetning: filtrering av störningar och externt brus
 • GIS-rörnätverk: överlagring av GIS-data med Google Maps för att ge dynamisk platsinformation
 • Identifiering av brus: automatiskt identifiering och kategorisering av brus med hjälp av AI-algoritmer
 • Funktionalitet: kan användas för att ställa in system- och tröskellarm samt för att övervaka signal- och batterinivåer
 • Tröskelvärdesmodellering: rikta in dig på en specifik DMA och justera tröskelvärdet för utplacerade loggrar inom den
 • Kompatibel: stöds av de flesta större webbläsare och är kompatibel med PermaNET– och PCorr+-enheter
 • Brusfiltrering: automatisk bearbetning för utjämning och visning av frekvenskorrelation och koherens
 • Inspelning av ljuddata: ljuddata skickas till servern om det finns en läcka
 • Datasäkerhet: flera säkerhetsfunktioner inklusive brandvägg, individuella inloggningar och lokaliseringsåtkomst
 • Lagring av historiska data: möjlighet att jämföra aktuella data med historiska data
 • Variabel provtagning: enhetens provtagningstider kan ändras på distans via PermaNET Web

 

Offertförfrågan
YouTube video
 • Lätt att använda och mycket överskådlig
 • Kostnadseffektiv – ger dig möjlighet att snabbt och effektivt identifiera exceptionell vattenanvändning i de områden som övervakas
 • Larm möjliggöra att åtgärder vidtas omedelbart för att lösa problemen
 • Säker – lösenordsskyddad åtkomst garanterar att data förblir säker och skyddad
 • Möljlighet att ladda ner CSV filer gör att data enkelt kan exporteras till ett kalkylblad eller annan system för analys
 • Data för olika loggrar/mätare som övervakas visas som medelvärden, nin, max, volym etc
 • Den inbyggda kartfunktion i Google visar vart loggrarna är placerade för att möjliggöra enkel identifiering och plats
 • Översiktsvyn ger dig möjlighet att snabbt hitta loggrar/mätare som behöver åtgärdas

  Offertförfrågan

  Produkt