Wincan laserscan Ovalitetsmätning

Wincan laserscan Ovalitetsmätning
Wincan laserscan ovalitetsmätning

Ovalitetsmätning Wincan laserscan

Wincan laserscan

Ovalitetsmätningar kan identifiera om ett rör är strukturellt intakt eller inte, vilket gör dem till en viktig del av inspektion och underhåll av avlopp. Med en mätning och Wincan laserscan Ovalitetsmätning till hands kan rörinspektörer enkelt samla in information om ett rörs ovalitet . Rörinspektören behöver bara samla in mätningar, kalibrera ringlasermodulen i WinCan VX och registrera mätningen.

Vad är ovalitetsmätning och varför är det viktigt?

Rörets ovalitet är hur mycket en rörvägg har förskjutits från sin ursprungliga, runda form. Oftast börjar rören bli ovala på grund av trycket från den last som omger dem, men de kan också bli ovala under installationen. Förebyggande ovalitetsinspektioner är den första försvarslinjen mot kollaps, och det är vanligt att utföra ovalitetsmätningar strax efter installationen av en ny rörsektion för att fastställa baslinjen för den sektionen och möjliggöra tidig intervention.

Om inga åtgärder vidtas kan kraftigt ovala rör falla samman och korrodera, vilket i slutändan kräver en fullständig uppgrävning. För att se till att detta inte händer kan kan en rörinspektör genomföra en rörinspektion där ovaliteten mäts som en del av sina rutininspektioner, och WinCan Laser Scan gör det enkelt att samla in och analysera ovalitetsdata för mer välgrundat beslutsfattande.

WinCan Laser Scan Ovalitetsrapport

Ovalitetsrapporten, som genereras av utskriftsknappen i WinCan Laser Scan, visar hela skalan av ovaliteter som finns i en rörsektion. Med hjälp av parametrar som användaren har ställt in för att indikera maximal ovalitet ger rapporten en tydlig översikt över de mest kritiska områdena i röret och tar ögonblicksbilder av dessa områden för att ge en bättre förståelse för var problemet kan ligga. Ovalitetsrapporten ger också djupgående visualiseringar och mätningar som hjälper ledningsägaren att avgöra sannolikheten för att röret behöver repareras.

Wincan laserscan ovalitetsmätning

För mer info om Wincan VX

Offertförfrågan
YouTube video
  • Tekniska egenskaper: Den ring som genereras av laserringen tolkas och analyseras
  • Kompabilitet: Fungerar både samtliga laserpinnar på marknaden
  • Slutrapporter: Ger er exakta värden för ovalitetsmätning och mätning av rördiameter
  • Funktioner: Kan även generera en 3D bild av röret tillsammans med slutrapporten

Relaterade produkter

    Offertförfrågan

    Produkt