Elektronisk styrning av ventiler – ControlMate

En tryckreduceringsventil utan elektronisk styrning kräver att du varje gång ska åka ut till ventilen för justering vilket både är svårt och kan kräva många besök innan man får optimala inställningar.

Elektronisk styrning av ventiler - ControlMate

Elektronisk styrning av ventiler-ControlMate

Med Control Mate slipper du detta, du styr enheten direkt från kontoret och kan enkelt anpassa den både för dygnsvariationer och variationer över tid. Har du många ventiler sparar du både tid och pengar på att slippa vara ut och justera varje ventil manuellt.

En effektiv tryckkontrollstrategi som kommer att bidra till vattenbesparing genom att minska trycket när efterfrågan är låg (t.ex. på natten) och samtidigt minska den mängd vatten som går förlorad vid läckage.

Offertförfrågan
  • Controlmate 2 – möjliggör trycket i en zon som ska kopplas mellan två förinställda värden (”låg” och ”hög”) beroende på efterfrågan (flödet) eller tiden på dagen. Den är lätt att använda, fristående och ger omedelbara vattenbesparingar.
  • Controlmate-fm – möjliggör tryck i en zon som kontinuerligt ska anpassas till varje önskat värde, vilket beräknas av styrenheten enligt den faktiska efterfrågan (flödesmodulering) eller enligt en förprogrammerad tid på dagen.

    Offertförfrågan

    Produkt