Avlopps- och Vattennät

Avlopps- och Vattennät

Vattenläckage i ledningsnätet kan sätta stora ekonomiska värden på spel, inte minst oron för den framtida miljöpåverkan som ett läckage oavkortat bär med sig. För att trygga en säker leverans av vatten och avlopp är det av stor vikt att ha god kännedom kring ledningarnas kondition inte minst hur vattnet lever inuti ledningsnätet. För stora tryckvariationer, nivå och flödes skillnader är aldrig bra och kan så småningom leda till sprickor och rörbrott.

Kontakt
*) Obligatoriska fält