Warthog WH classic, pro och magnum

Warthog WH classic, pro och magnum

Warthog WH classic, pro och magnum

WARTHOG  WH

WH Classic

• 1/2″ eller 3/4” NPT OR BSPP INLET
• 38-189 Minutliter
• 83-552 BAR

WH Magnum

• 1/2″ eller 3/4″ NPT / BSPP INLET
• 53-189 Minutliter
• 183-552 BAR
• Minskade driftkostnader
• Hanterar återcirkulerat vatten

Möjligen byta riktning på strålarna (tillval), Switcher

Offertförfrågan
YouTube video

    Offertförfrågan

    Produkt