Warthog  WG classic och magnum

Warthog WG classic och magnum

Warthog WG classic och magnum

WG Classic

WG & WD Classic
• 1″ eller 1-1/4″ NPT / BSPP INLET
• 303-454 MInutliter
• 83-345 BAR

WG Magnum

• 1″ eller 1-1/4″ NPT eller BSPP
• 183-345 BAR
• 189-303 Minutliter
• Minskade driftkostnader
• Hanterar återcirkulerat vatten
Möjligen byta riktning på strålarna(tillval), Switcher

Offertförfrågan
YouTube video

    Offertförfrågan

    Produkt