Spillsense-breddningsövervakning

Spillsense-breddningsövervakning

Spillsense-breddningsövervakning

SpillSens

Idealisk nivåmätare för fjärrövervakning för tidigt varningsystem för stopp och breddningar.

SpillSens är en billig, multilarm digital flottörsensor designad för att fungera som ett tidigt varningssystem för stopp och breddning. ATEX-godkänd och byggd för att tåla tuffa avloppsmiljöer, SpillSens använder digital positioneringsteknik för att övervaka stigande nivåer i avloppsvattennätet. Ansluten till en avancerad datalogger med inbyggd telemetri, skickas varningsmeddelanden till en dedikerad användarportal.

SpillSens är en enkel att installera, robust och kostnadseffektiv lösning för långsiktig nivåövervakning i avloppsnät.

Offertförfrågan
YouTube video
 • Tre varningsnivåer: grön, gul och röd; baserat på sensorns position
 • Grön – vertikal orientering, nätverket fungerar som förväntat
 • Gul – rörelse I orientering, hög beredskap utlöst
 • Röd – sensorrörelse >100o, hög/hög varning utlöst
 • Säker: certifierad för användning I atex zon 0-farliga områden
 • Inga rörliga komponenter: designad för att inte ha några rörliga delar, till skillnad från traditionella stålkulor och mikrobrytartillståndssensorer
 • Går att ansluta till extern scada programvara

När den installeras på en rätt höjd i brunnen använder SpillSens digital positioneringsteknik för att avgöra om den hänger vertikalt i luften eller flyter i avloppsvatten.När nätverksnivåerna ändras övervakas sensorns lutningsvinkel kontinuerligt och om lutningsvinkeln går in i ett förinställt område skickas varningsmeddelanden till den skräddarsydda SpillGuard-portalen.SpillSens kan anslutas till, och drivs av, en mängd olika HWM-dataloggrar. För en säker, robust och kostnadseffektiv lösning rekommenderar vi IS Log.IS Log överför data via ett inbyggt modem med avancerade mobilalternativ tillgängliga. IS Log är även försedd med en extern antennanslutning som möjliggör användning av en rad specialantenner för att säkerställa tillförlitlig kommunikation på installationer med låga signalnivåer.

  Offertförfrågan

  Produkt