Multilog-dataöverföring

multilog 1.png

Multilog-dataöverföring

Mångsidig logger som mäter flöde, tryck och vid behov även andra vattenparametrar.

Offertförfrågan
  • Informationen kan skickas och tas emot via två kanaler
  • Möjlighet att ställa in korta eller långa sökintervall
  • 8 st parametrar där mätvärdena för var och en kan lagras I två kanaler – en primär och en sekundär som senare kan användas för analys
  • Kompatibel med dataprogrammet rad log som kan skapa trenddiagram, rapporter för analys och arkivering

    Offertförfrågan

    Produkt