Franken plastik

Franken Plastik 1

Franken plastik

Vi erbjuder ett omfattande program av märkskyltar för gas, vatten, avlopp och märkning av kablar. Nu har vi även gasskyltar som följer såväl EU-normer som svenska standarden för gasskyltar med avseende på mått och text.

Offertförfrågan
  • Systemet: Är uppbyggt av ett antal flexibla och tåliga märkbrickor av plast. De har även ett patenterat lås- och klicksystem för enkelt montage.
  • Låssystemet: Brickorna för text och siffror snäpps fast och sitter därefter skyddat för vandalisering.
  • Klicksystemet: Istället för tidsödande fastskruvande av fälten för text och siffror snäpps dessa bara fast. Ett klick bekräftar att fältet sitter ordentligt fast.

    Offertförfrågan

    Produkt