MULTILOG-dataöverföring

MULTILOG-dataöverföring

Mångsidig logger som mäter flöde, tryck och vid behov även andra vattenparametrar.

FÖRDELAR

  • Informationen kan skickas och tas emot via två kanaler
  • Möjlighet att ställa in korta eller långa sökintervall
  • 8 st parametrar där mätvärdena för var och en kan lagras i två kanaler – en primär och en sekundär som senare kan användas för analys
  • Kompatibel med dataprogrammet Rad Log som kan skapa trenddiagram, rapporter för analys och arkivering

Övervakning och mätning

Kontakt
*) Obligatoriska fält