Permanet+ - Internetövervakad Läcklogger

Permanet+ - Internetövervakad Läcklogger

Permanet+ är utrustning för dig som vill kunna hitta läckor via internet. Du kopplar upp loggern mot internet och sedan får du en tydlig karta i google maps där du ser exakt var loggen sitter och om den indikterar läcka. Behovet att köra runt och läsa av utrustning försvinner, du sköter allt nu via Internet efter du satt ut utrustningen.

I vårt kompletta lösning ingår allt förutom själva utsättningen, du sätter ut dem och anger var utrustningen finns. Därefter gör du en inställning så att din information visas  i din webbläsare där du enkelt kan lyssna av loggrarna och se vilka som indikerar läckor.

Fjärrprogrammering och byte av alla parametrar, inklusive frekvens

En gång installerat, läckagedata beräknas med hjälp av den beprövade Permalog algoritmen och sekundär data överförs via GPRS. Detta tar bort kravet på dyra besök på platsen och "drive-by" datahämtning.

Potentiella läckageområden kan snabbt identifieras, Permanet + övervakar kontinuerligt och kommer automatiskt larm när profil eller tröskellarmnivåer uppnås. Systemet fungerar tillsammans med Google Maps-teknik för att ge en spårning direkt på skärmen. Den möjliggör för nätägaren att snabbt reagera på problemområden och få dem under kontroll på ett effektivt sätt.

  • Internetbaserad överföring av läckdata
  • Kontinuerlig (ner till 15 min) mätning för läcksökning och larm
  • Läckor visas direkt i satellitkartan i webbläsaren (gult, grönt eller rött)
  • Problemområden kan snabbt och effektivt övervakas på distans
  • Valideringsläge på distans
  • Externa antenner för att förbättra signalstyrkan
  • Läckans storlek kan bestämmas genom att matcha dagliga alarm med flödesdata för att möjliggöra vilka läckagevarningar som ska prioriteras

Sekundär validering

När förekomsten av en läcka har indikerats kan en kontrollfunktion aktiveras för att kontrollera och ta bort "falska positiva" och lokalisera läckan.

Aqualog - visar tydligt konsekvent närvaro av en läcka.

Audio - För operatörer som föredrar att "höra" deras läckor ljudfiler överförs till internet.

Hydrofoner

Högpresterande hydrofoner för långväga läcksökning på nätet med stor diameter.

Läcksökning

Kontakt
*) Obligatoriska fält