Permanet + TM

Permanet + TM

PERMANET + TM

PermaNet + TM för matar /huvudledningar från HWM kombinerar högpresterande hydrofonsensor och mångsidig telemetri datateknik för att skapa ett kontinuerligt övervakningssystem för känsliga rörledningar.

FJÄRRPROGRAMMERING OCH ÄNDRING AV ALLA PARAMETRAR via distans

När det är installerat läckdata, beräknat med den beprövade Permalog-algoritmen, och sekundärdata överförs via GPRS. Detta tar bort kravet att behöva vara på plats, allt sköts enkelt i webbläsaren.

Potentiella läckageområden är snabbt identifierade

PermaNet + TM övervakar kontinuerligt brus och larma automatiskt när profil- eller tröskelalarmnivåer uppnås. Systemet fungerar tillsammans med Google Maps för att tillhandahålla en live-spårning på skärmen. vilket gör att läckasökare snabbt kan reagera på problemområdena och få dem under kontroll effektivt

Sekundär validering

När läckage har upptäckts kan sekundära åtgärder användas för att kontrollera och ta bort "falska positiva" och lokalisera läckagepositionen.

Korrelation - Ljudfiler används för att korrelera på distans för att validera att en läcka är närvarande.

Aqualog - fjärråtkomst av Aqualogs detaljerade ljudgrafik, tydligt visar att det finns en läcka

Ljud - För operatörer som föredrar att "höra" sina läckor överförs ljudfiler till internet 

NYCKELFUNKTIONER

Högpresterande hydrofoner för långdistansläckageigenkänning på ledningar med stor diameter

Möjligheter att mäta oftare för att skapa ljudprofil och profillarm för exakta omedelbara läckagealar

Kontinuerlig (ner till 15 min) mätning för läcksökning och larm

Sekundär validering

Läckstorleken kan bestämmas genom att matcha dagliga larm med flödesdata för att möjliggöra läckagevarningar

Enkel fjärrkonfiguration via GPRS

Visning via molnet

Problemzoner togs snabbt och effektivt under kontroll

Externa antenner för att förbättra signalstyrkan

Fullt förseglad och nedsänkbar, IP68

Designad med senaste mobilteknologi för att maximera uppkopplingstid och minimera kostnader

Alla parametrar som kan programmeras från via distans

Mått

Logger utan antenn= H = 86mm, W = 115mm, D = 114mm

LNS: H = 110mm, W = 85mm, D = 72mm17216

Läcksökning

Kontakt
*) Obligatoriska fält