Vad är en ledningssökare?

En ledningssökare är ett verktyg som hjälper dig att fastställa placeringen och riktningen på rör i marken eller väggen. Ledningssökaren bidrar till att förenkla och effektivisera arbetet med att lokalisera kameror och sonder. Den moderna teknik som Vretmaskin erbjuder är alldeles ovärderlig i arbetet med spårning och kartläggning, enkelt och effektivt.

ledningssökare

Läcksökning, Rörinspektion, Brunnsinspektion, Avlopps och Vattennät

Så fungerar en ledningssökare och sondsökare

Genom att använda en sändare på kameran, en separat sond eller att använda ledningen för att skicka signaler till en mottagare, kan du enkelt avläsa positionen och avståndet till ledningen eller röret. Tekniken är intuitiv och enkel att använda, vilket gör det till ett användbart verktyg för både erfarna yrkespersoner och de som fortfarande är nybörjare på området.

Se ledningssökare från Vretmaskin
Vivax Vloc 3

Vivax vloc3

Vivax VM585

Sondsökare vm-585

I vårt sortiment hittar du också ett urval av tillbehör.

Många har behov av en effektiv ledningssökare

Ledningssökare används av yrkespersoner i branscher där man behöver lokalisera och identifiera underjordiska ledningar, rör och kablar. Några exempel på yrkesgrupper som använder ledningssökare:

  • Rörläggare och VA-tekniker
  • Elektriker
  • Telekomtekniker
  • Anläggningsarbetare
  • Fastighetsskötare

För avloppsledningar

VA-tekniker använder ledningssökare för att lokalisera och markera placeringen av avloppsledningar vid installation, underhåll eller reparation.

För elektronik

Elektriker behöver hitta elektriska kablar och ledningar under marken eller i väggarna innan de utför borrning eller andra arbeten som kan påverka elinstallationer. Tekniker inom telekom använder ledningssökare för att lokalisera kablar och ledningar för telefoni och internet.

För fastigheter

Vid byggprojekt och anläggningsarbete används ledningssökare för att undvika skador på underjordiska ledningar och rör, som annars kan orsaka dyra förseningar och farliga situationer. Fastighetsskötare och förvaltare använder ledningssökare för att kartlägga placeringen av ledningar för vatten, el, värme och avlopp i fastigheter.

Kontakta Vretmaskin när du behöver en ledningssökare

Behöver du hjälp med inköp av ledningssökare? Då är du välkommen att kontakta Vretmaskin. Vi är experter på utrustning för rörinspektion och läckagekontroll och bidrar gärna med tips och råd.