Vad är läcksökning?

Ipek Rovion vagnsystem

Läcksökning

Läcksökning innebär att man tar reda på var i en ledning ett läckageställe sitter. Vattenläckor leder till stora problem och kostnader för fastighetsägare och kommuner, ibland utan att man känner till problemet utan bara märker att vattenåtgången är orimligt stor. Men vet man inte var läckan sitter är det svårt att åtgärda problemet.

Hur går en läcksökning till?

En läcklogger placeras ut för att lyssna efter läckor nattetid. Det är en fördel om man kan placera ut flera loggers då det går lättare att lokalisera läckan. Man fäster loggern med hjälp av magneter och när en läcka är lokaliserad signalerar loggern om det. Vi på Vretmaskin erbjuder verktyg för klimatsmart läckagesökning. PermaNet+ är en internetbaserad logger som ger informationen genom ett webgränsnitt– därmed kan man minska antalet transporter till och från läckan.

När loggern indikerat läcka behöver korrelera och hittat läckan och då används en korrelator exempelvis Microcorr touch pro .   

Innan man gräver behövs en extra verifiering med en markmikrofon exempelvis Dxmic marklyssnare.

Genom att hitta läckor och åtgärda dem kan kommuner reducera sin miljöpåverkan och därmed sänka sin vattenförbrukning och energiförbrukning.  Har man plaströr sjunker sannolikheten att hitta läckor men det är inte omöjligt med rätt konfigurering av utrustningen.

 

Har du frågor om hur vi på Vretmaskin kan hjälpa dig med utrustning för läcksökning? Varmt välkommen att kontakta oss