HWM online- internetbaserad läckageövervakning

1697120348853

HWM online- internetbaserad läckageövervakning

Vår onlinebaserade mjukvara gör att du kan ansluta loggrar, flödesmätare, tryckmätare och med tydliga kartor och grafer ta kontroll över ditt ledningsnät.

Offertförfrågan
 • Lätt att använda och mycket överskådlig
 • Kostnadseffektiv – ger dig möjlighet att snabbt och effektivt identifiera exceptionell vattenanvändning i de områden som övervakas
 • Larm möjliggöra att åtgärder vidtas omedelbart för att lösa problemen
 • Säker – lösenordsskyddad åtkomst garanterar att data förblir säker och skyddad
 • Möljlighet att ladda ner CSV filer gör att data enkelt kan exporteras till ett kalkylblad eller annan system för analys
 • Data för olika loggrar/mätare som övervakas visas som medelvärden, nin, max, volym etc
 • Den inbyggda kartfunktion i Google visar vart loggrarna är placerade för att möjliggöra enkel identifiering och plats
 • Översiktsvyn ger dig möjlighet att snabbt hitta loggrar/mätare som behöver åtgärdas

  Offertförfrågan

  Produkt