HWM online- internetbaserad läckageövervakning

Klimatneutral läcksökningsutrustning
1697120348853

HWM online- internetbaserad läckageövervakning

HWM ONLINE -internetbaserad läckageövervakning

Att noggrant mäta och övervaka förbrukningen är väsentligt del att identifiera problem för .

HWM Online ger omedelbar tillgång till flöde, tryck och annan data från alla internetaktiverade enheter. Utan någon programvara att ladda ner anger användaren helt enkelt sitt unika lösenord och väljer önskad visningsperiod. Data visas i grafiskt format och tabellformat som kan exporteras som en .csv-fil för vidare analys. Historiska data kan jämföras med aktuella resultat, för att identifiera förluster och göra det möjligt att beräkna besparingar.

Onlinevisaren kan användas för att snabbt identifiera exceptionell användning i riktade områden. Detta möjliggör omedelbar och specifik utredning för att lösa problem, vilket sparar tid och pengar.

För att säkerställa säkerheten tillåter systemet endast läsåtkomst till data. Varje användare har endast tillåtelse att se loggrar som de har specifikt auktoriserats att se, vilket innebär att data förblir säker och skyddad hela tiden.

GOOGLE MAPS

Detta möjliggör tydlig identifiering av loggern som visas. Exakta koordinater kan matas in i systemet när loggern är utplacerad. Alternativt kommer HWM Online att tillhandahålla en ungefärlig plats med hjälp av data från mobiltelefonnätverket.

DETALJERAD DIAGNOSTISK DATA

HWM Online visar användbar information om varje logger, inklusive aktuella och tidigare larm, batterispänningsnivå, signalstyrka, firmwareversion, installationsdetaljer och hur många gånger loggern ringer in varje dag.

LARMINSTÄLLNING

Användaren kan se de konfigurerade larminställningarna för en logger och även fjärrjustera dem

SKRÄDDARSYDD RAPPORTERING

Rapporter kan produceras med hjälp av en lista med variabler som kan skräddarsys efter behov; inklusive kanalinställningar, mätaravläsningar, anropsinställningar, installationslinjer, platta tryckledningar, platta flödesledningar, övertryck, undertryck, nollflöden, negativa flöden och larminställningar.

 • Lätt att använda
 • Kostnadseffektiv – kan användas för att snabbt och effektivt identifiera exceptionell användning inom riktade områden.
 • Larm möjliggör snabba åtgärder för att lösa problem.
 • Säker – lösenordsskyddad åtkomst till skrivskyddad data säkerställer att data förblir säker och skyddad.
 • CSV-nedladdningsalternativ gör att data enkelt kan exporteras till ett kalkylblad eller annat dokument för analys.
 • Mätaravläsningsstatistik visas som medelvärde, min, max, volym etc.
 • Med musen över funktionalitet kan grafdata tydligt identifieras.
 • Google Map-funktionen pekar ut loggerns position för att möjliggöra enkel identifiering och plats

Offertförfrågan
YouTube video
 • Lätt att använda och mycket överskådlig
 • Kostnadseffektiv – ger dig möjlighet att snabbt och effektivt identifiera exceptionell vattenanvändning i de områden som övervakas
 • Larm möjliggöra att åtgärder vidtas omedelbart för att lösa problemen
 • Säker – lösenordsskyddad åtkomst garanterar att data förblir säker och skyddad
 • Möljlighet att ladda ner CSV filer gör att data enkelt kan exporteras till ett kalkylblad eller annan system för analys
 • Data för olika loggrar/mätare som övervakas visas som medelvärden, nin, max, volym etc
 • Den inbyggda kartfunktion i Google visar vart loggrarna är placerade för att möjliggöra enkel identifiering och plats
 • Översiktsvyn ger dig möjlighet att snabbt hitta loggrar/mätare som behöver åtgärdas

  Offertförfrågan

  Produkt