fbpx
Hoppa till innehåll

HWM ONLINE- INTERNETBASERAD LÄCKAGEÖVERVAKNING

Vår onlinebaserade mjukvara gör att du kan ansluta loggrar, flödesmätare, tryckmätare och med tydliga kartor och grafer ta kontroll över ditt ledningsnät.

Egenskaper

  • Lätt att använda och mycket överskådlig  
  • Kostnadseffektiv – ger dig möjlighet att snabbt och effektivt identifiera exceptionell vattenanvändning i de områden som övervakas
  • Larm möjliggöra att åtgärder vidtas omedelbart för att lösa problemen
  • Säker – lösenordsskyddad åtkomst garanterar att data förblir säker och skyddad 
  • Möljlighet att ladda ner CSV filer gör att data enkelt kan exporteras till ett kalkylblad eller annan system för analys 
  • Data för olika loggrar/mätare som övervakas visas som medelvärden, nin, max, volym etc
  • Den inbyggda kartfunktion i Google visar vart loggrarna är placerade för att möjliggöra enkel identifiering och plats 
  • Översiktsvyn ger dig möjlighet att snabbt hitta loggrar/mätare som behöver åtgärdas