Grundomat Jordraket N-modell

Grundomat jordraket N-modell

För schaktfri rörläggning

Grundomaten har alltid varit världens bästa jordraket för perfekt rörinstallation. Det är en tryckluftsdriven jordraket som används för att schaktfritt dra in PE-, PVC- och stålrör upp till 180 mm för fiber, el, tele, kabel-TV, gas mm. 

Jordraketen används framförallt under gator, järnvägar, trädgårdar och övriga markområden där minimal störning av verksamheten önskas.

En Grundomat är ett perfekt komplement till en grävskopa och utmärkt att använda för schaktfri rörläggning.

 

Jordraket Grundomat - originalet made in Germany

På senare tid har det dykt upp många kopior av Grundomaten med tveksam kvalitet, design och framförallt reservdelsförsörjning. En äkta Grundomat är rostskyddad invändigt, har 2-takts-huvud samt går att reparera utan att den måste skrotas. Service och reservdelar hos Vretmaskins verkstäder. Kör det ihop sig kan vi ofta låna ut en maskin till våra kunder. 

 

PRINCIPEN med Grundomat vid schaktfri rörläggning 

När man arbetar och ska göra en schaktfri rörläggning med en grundomat, så börjar man med att schakta en start- och en målgrop, där sedan siktstaven placeras. I startgropen står operatören med en siktram och måttar maskinen mot siktstaven genom ett så kallad grundoscope (en kikare). När maskinen är inriktad mot målet släpper man på luften och maskinen börjar arbeta.

Väl under körning fungerar det unika slaghuvudet i princip som en slagmejsel och slår sig igenom stenar och andra hinder. Tack vare detta får man en mycket god riktningsstabilitet. Sakta dras röret med in i jorden av maskinen.

FÖRDELAR MED GRUNDOMAT JORDRAKET

Den nya N-modellen har till skillnad från tidigare P-modellen ett kronformat slaghuvud utrustat med skärblad som bidrar till kraftfullare framåtdrivning och stabilisering vid genomborrningen. Därför är den betydligt lättare att anpassa till olika markförhållanden. Andra fördelar är följande: 

  • Förbättrad framåtdrivning
  • Rörindragning kan även ske vid bakåtkörning t ex när schaktet för uttag är för litet
  • Servicevänlig och oerhört enkel att använda
Följande storlekar finns för försäljning. Den vanligaste är 130 som används för att dra in 110-rör.
 
Borr 45N 55N 65N 65NK 75N 75NK 85N 95N 110N 130N 145N 180N
Längd 997 1131 1290 993 1399 1100 1528 1762 1700 1802 2033 2280
Vikt 9kg 15kg 24kg 16kg 33kg 24kg 46kg 65kg 96kg 117kg 168kg 260kg

 

 

Grundomat - Jordraket

Kontakt
*) Obligatoriska fält