Grundoburst - VIBRATIONSFRI RÖRSPRÄCKNING

3D-ritning över hur Grundoburst rörspräckning fungerar

Grundoburst är en vibrationsfri utrustning för rörspräckning. Den arbetar med en metod som kallas "vibrationsfri rörspräckning" - en reliningsmetod anpassad för att byta ut gamla vatten-, spill- och dagvattenledningar samt gasledningar. Denna teknik byter rör vibrationsfritt med ett minimum av grävarbete och miljöpåverkan. Grundoburst klarar de flesta material, såsom stål och segjärnsledningar. 

FÖRDELAR MED GRUNDOBURST VIBRATIONSFRI RÖRSPRÄCKNING 

  • Klarar de flesta material, även stål och segjärnsledningar
  • Har ett unikt stångsystem med s.k. Quicklock-låsning
  • Helt hydrauliskt driven maskin som kan drivas dels från egen kraftkälla eller från t.ex. en grävmaskin
  • Möjlighet att öka eller minska dimensionen på röret som byts ut

PRINCIPEN

Det första momentet för att genomföra en vibrationsfri rörspräckning med en Grundoburst är att lokalisera röret. Röret tolkas eller filmas för att få information om eventuella avvikelser. Sedan tar man upp två schakter, en i början och en i slutet av den sträcka som ska förnyas. I ena schaktet ställer man Grundoburstmaskinen och sedan skjuter man in QuickLock stängerna genom det gamla röret tills man kommer fram i det andra schaktet. Här kopplar man på ett skärhuvud som man sedan drar tillbaka genom röret så att det gamla röret spräcks, samtidigt drar skärhuvudet med sig det nya röret.

UTRUSTNINGEN FÖR RÖRSPRÄCKNING BESTÅR AV FÖLJANDE 

  • Grundoburst
  • QuickLock© stänger
  • Hydraulpack
Vretmaskin har utrustning både för uthyrning och försäljning

Grundoburst - Rörspräckning

Kontakt
*) Obligatoriska fält