PhotoAssistant

PhotoAssistant

Genom att rita justerbara linjer i videobilden låter PhotoAssist användaren att mäta böjar, serviser, vinklar, servisdiameter, vattennivå och olika andra mätbara delar. Sparade mätningar kan användas till att generera modeller i WinCan 3D.

Kontor

Kontakt
*) Obligatoriska fält