2PR-SC-BT

2PR-SC-BT

Modellen har två justerbara utloppstryck med inställningsvärden (dag-/nattetid). Kan användas med batterimanövrerad reglering.

FÖRDELAR

  • Tryckreduceringsventil med två inställningsvärden, hög- och lågtryck
  • Tidsbaserat val via en låsande elektromagnetisk spiral och timer
  • Drivs med inbyggt 9-volts batteri (1 kontroller, 1 programmerare)
  • 24/7 tidsinställning (kan hoppa över dagar)
  • Flertal tidsinställningar är möjliga (upp till 10 tidsinställningar per 24-timmars period)
  • Reducerar systemtryck då det inte behövs (låg flödesefterfrågan eller nattetid), förser ökat tryck när så krävs (hög flödesefterfrågan eller dagtid)
  • Rekommenderat för system där ingen extern strömkälla finns tillgänglig som ökar det kontrollerade trycket nedströms allteftersom flödet ökar
  • Maximal tryckökning är justerbart upp till 30 psi (2 bar) ovan bastrycket. En enkel hydraulisk åtgärd fungerar normalt om ventilen är nedsänkt
  • Hydrauliskt manövrerad – elektriska krav
  • Reducerar vattenförlust / läckage rejält

Tryckkontroll

Kontakt
*) Obligatoriska fält