Schaktfritt

Schaktfritt

Vretmaskin erbjuder ett komplett produktsortiment med fem olika maskintyper.

  • Jordraket Grundomat - för nyförläggning av kabelskyddsrör under exempelvis vägar. Lämplig upp till ca 20m.
  • Rörspräckning Grundoburst - för indragning av nya rör i gamla ledningar inkl. dimensionsförändringar. Upp till 250t dragkraft.
  • Styrd horisontell borrning Grundodrill - för styrd nyförläggning av främst PE-rör (el,VA mm) upp till flera hundra meter. Även som ACS - framdrift i berg med 4t - 28t dragkraft.
  • Grundopit- Styrd borrning för rördragning in i fastigheter, både fiber, vatten , avlopp och gas. Lämplig upp till ca 20m.
  • Fräsar för Relining, oavsett om du relinar i fastigheter eller i mark har vi en fräs för dig. Från DN70 upp till stora markförlagda ledningar

Produkterna kommer i huvudsak från tyska företaget Tracto-Technik som är världsledande inom utveckling, kvalitet och produktion av dessa typer av maskiner. Att ha en europeisk leverantör betyder mycket i form av snabba leveranser av reservdelar och god service jämfört med exempelvis en nordamerikansk. 

Fördelarna att arbeta med schaktfria metoder vid nyförläggning av rör och renovering/utbyte av rör är många. Bortsett från de rent ekonomiska fördelarna blir trafikstörningarna mindre, mindre utrustning krävs, förkortad arbetstid, enkelt att passera svårframkomliga platser, lägre bullernivåer, inga skador på ytskikt, snabbt återställningsarbete och samtidigt minimal miljöpåverkan.

Kontakt
*) Obligatoriska fält