Grundoburst - VIBRATIONSFRI RÖRSPRÄCKNING

Grundoburst - VIBRATIONSFRI RÖRSPRÄCKNING

Grundoburst arbetar med en metod som kallas ”vibrationsfri rörspräckning” en reliningsmetod anpassad för att byta ut gamla vatten-, spill- och dagvattenledningar samt gasledningar. En teknik som byter rör ”vibrationsfritt” med ett minimum av grävarbete och miljöpåverkan. Klarar de flesta material även stål och segjärnsledningar.

FÖRDELAR

  • Klarar de flesta material även stål och segjärnsledningar
  • Har ett unikt stångsystem med s.k. Quicklock-låsning
  • Helt hydrauliskt driven maskin som kan drivas dels från egen kraftkälla eller från t.ex. en grävmaskin

PRINCIPEN

Det första momentet i arbetet är att lokalisera röret. Röret tolkas eller filmas för att få information om eventuella avvikelser. Sedan tar man upp två schakter, en i början och en i slutet av den sträcka som ska förnyas. I ena schaktet ställer man Grundoburstmaskinen och sedan skjuter man in QuickLock stängerna genom det gamla röret tills man kommer fram i det andra schaktet. Här kopplar man på ett skärhuvud som man sedan dras tillbaka genom röret så att det gamla röret spräcks, samtidigt drar skärhuvudet med sig det nya röret.

UTRUSTNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE KOMPONENTER

  • Grundoburst
  • QuickLock© stänger
  • Hydraulpack

Grundoburst - Rörspräckning

Kontakt
*) Obligatoriska fält