RotoJet HRV

RotoJet HRV

HRV är ett semi-radiellt roterande spoldysa med 4 stycken framåtriktade skärstrålar i 45 graders vinkel. Dysan har också dragdysor vars uppgift är att trycka dysan in i röret, samtidigt som de förflyttar material. Dragdysorna kan pluggas och dysan är då lämpligt för att spola t ex stående stammar.

Tillämpning:
– Borttagning av material vid rörtryckning
– Rengöring av rör från hus ut till servis/huvudledning
– Borttagning av is

Rengöring av stående stammar, pumpgropar och tankar

Kontakt
*) Obligatoriska fält