Bulldog Antiblast

Bulldog Antiblast

Bulldog Antiblast är utvecklad för att effektivt rengöra rör och ledningar i alla riktningar samtidigt som konstruktionen förhindrar att över- eller undertryck byggs upp vid spolning.

Tillämpning:
– Rengöring insida rör utan tryckspikar ut i avloppssystemet
– Lite underhåll
– Lämplig för återvunnet vatten

Borttagning av fett

Kontakt
*) Obligatoriska fält