Wincan 3D

Wincan 3D

Med Wincan 3D kan du skapa dig en 3 dimensionell bild av rördragningar i fastigheter samt markförlagda ledningar

Modulen visar hur rördragningen och förbindelsen mellan de olika anslutningar ser ut. Modulen är baserad på de observationer som görs av inspektören, så du kan enkelt byta från inspektionsläge till 3D läge. Programmet vet exakt vad du är.

3D modullen kan roteras, flyttas eller skrivas ut som en bild, percis som du önskar.

 

 

Produktfunktioner:

  • Huvudrör och serviser kan inspekteras separat och kopplas ihop till en 3D modell.
  • Digitaliserade 2D kartor kan digitalt placeras under 3D-ritning för bättre orientering inom rörledningsnätet.
  • Horisontell och vertikal rotation av 3D-ritningen sker enkelt genom att hålla mushjulet nedtryckt.
  • Manuell korrigering av vinklar i böjar och anslutningar direkt i 3D-vyn.
  • 3D-visualisering av rörledningar och brunnar.
  • Export av 3D- ritning i DXF-format.

Expert

Kontakt
*) Obligatoriska fält