Välkommen till Vretmaskin!

Vi har stor kunskap inom rörinspektion, rördrivningsmaskiner, läcksökning, tryck/flödesmätning, rörspolning och VA-tillbehör. Vretmaskin säljer intelligent och modern utrustning utvecklad för effektiv service av ledningsnäten. Vi representerar leverantörer från Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Kanada och Storbritannien.

Vår målsättning är att kontinuerligt skapa lösningar kring ny teknik och att vara först ut på marknaden att presentera och erbjuda våra kunder produkter och tjänster som leder VA-industrin framåt. Hos oss finns alltid en lösning i form av lån/hyra av våra produkter, snabba reparationer genom fältservice eller ett besök i någon av våra egna verkstäder som finns representerade i Stockholm och Hässleholm.